top of page

2024

KHẢO SÁT CHO NGƯỜI LÀM VƯỜN -

CÁC TRÔNG ĐỢI ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG TRỒNG TRỌT 

Đây là khảo sát hiện tại: 

Đường dẫn cho Khảo sát Hàng năm .

Kính gửi Người làm vườn 

Cộng đồng Trồng trọt muốn giải thích về hai bản khảo sát chúng tôi muốn thực hiện với 800 người làm vườn trong chương trình Vườn Cộng đồng ở Khu nhà Chính phủ. Trong bản khảo sát chúng tôi có thể hỏi tất cả những người làm vườn các câu hỏi giống nhau để chúng tôi có thể cải thiện cách chúng tôi hoạch định và đáp ứng nhu cầu của quý vị tại vườn. 

  • Chúng tôi muốn hiểu vườn tạo nên sự khác biệt thế nào đối với quý vị.  

  • Chúng tôi muốn nghe ý kiến về cách chúng tôi có thể cải thiện dịch vụ của mình.  

  • Chúng tôi muốn biết cách chúng tôi có thể trao đổi rõ ràng với tất cả quý vị  

 

Chúng tôi là tổ chức phi lợi nhuận và ký hợp đồng với Chính phủ để quản lý các Vườn Cộng đồng. Chúng tôi đang cân nhắc cách hỗ trợ người làm vườn và xây dựng các hoạt động mang lại lợi ích cho số đông, vì vậy kết quả là quan trọng.  

Chúng tôi dự định tiến hành hai bản khảo sát mỗi năm trong ba năm tiếp theo. Hai bản khảo sát này sẽ là vào đầu mùa xuân và cuối mùa hạ. Kết quả là ẩn danh và không xác định danh tính quý vị và nơi quý vị cư trú. 

Quý vị không phải trả lời tất cả các câu hỏi nếu quý vị không muốn. 

Quý vị không phải tham gia nếu không muốn. Tuy vậy, chúng tôi thực sự biết ơn nếu quý vị tham gia.  

Sau khi khảo sát kết thúc, nhóm chúng tôi sẽ thảo luận những gì chúng tôi biết được tại các cuộc họp ở vườn, một khi chúng tôi được phép. Chúng tôi cũng sẽ đăng tóm tắt kết quả trên trang mạng của chúng tôi và chia sẻ đường dẫn với tất cả quý vị. 

Hai bản khảo sát là:  

Khảo sát 1: Khảo sát Mùa xuân Hàng năm của Cộng đồng Trồng trọt - khảo sát này sẽ diễn ra vào tháng 9 hoặc tháng 10 mỗi năm và hỏi các câu hỏi về việc quý vị sử dụng vườn, niềm vui quý vị có được nhờ làm vườn và lợi ích đối với quý vị và cộng đồng quý vị.

Khảo sát 2: Khảo sát Ý kiến Phản hồi Hàng năm của Cộng đồng Trồng trọt - khảo sát này sẽ diễn ra vào tháng 2 mỗi năm và hỏi các câu hỏi về chúng tôi và ý kiến của quý vị về việc chúng tôi đã làm tốt công việc của mình ở mức độ nào. Điều này sẽ giúp chúng tôi cải thiện hoặc thay đổi cách chúng tôi hỗ trợ quý vị trong vườn.  

 

Chúng tôi sẽ gửi đường dẫn đến bản khảo sát cho quý vị qua SMS. 

Chúng tôi sẽ giữ cho các bản khảo sát ngắn gọn - không quá 10 câu hỏi 

Chúng tôi sẽ chia sẻ các khảo sát này bằng đường dẫn qua SMS, nhấp vào đường dẫn để đến trang khảo sát. 

Quý vị có thể chọn ngôn ngữ quý vị muốn dùng để trả lời khảo sát. 

Khảo sát sẽ là ẩn danh. 

Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ dành thời gian để trả lời các bản khảo sát.  

Cảm ơn quý vị đã dành thời gian.  

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, quý vị vui lòng liên lạc với nhân viên hỗ trợ.  

bottom of page